Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Jangan panggil saya coach

Membuat perubahan. Membawa dampak.

Jangan panggil saya coach

Jangan panggil saya coach

Di siang hari yang cerah saya sedang berbincang-bincang ringan dengan mentor saya dan tiba-tiba dari perbincangan tersebut melebar ke sebuah topik mengenai coaching. Ini adalah buah pikiran saya mengenai coaching dan kenapa coaching itu penting dalam dunia kerja. Mohon masukan dan pendapatnya.

 

Silahkan baca lebih lanjut paparan saya di sini.